ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Shakakus Nashura
Country: Puerto Rico
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 19 April 2006
Pages: 125
PDF File Size: 8.9 Mb
ePub File Size: 12.23 Mb
ISBN: 658-8-45053-954-2
Downloads: 38114
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kigataxe

Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte ravnine. Dva su promjera konike konjugirana ako prvi raspolavlja tetive paralelne s drugim promjerom, i obratno.

Naslovnica – Građevinski fakultet

We need your help! Pravac se zove os plohe. Potpun prodor nastaje kad jedno tijelo u potpunosti prolazi kroz drugo tijelo.

O projiciranju b paralelno koso projiciranje Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem. Neka tijela imaju bazu koja je pravilan geometrijski lik i izvodnice ili bridove jednakih duljina, ali je os tijela kosa u odnosu na ravninu baze, pa se nazivaju kosim tijelima Piramide b obla tijela Valjci.

  ESA50 FORM PDF

Pravac je paralelan s ravninom ako je paralelan s bilo kojim pravcem te ravnine.

Za stranocrtnu ravninu 3 odabrati takvu ravninu koja je okomita na 1 i na. Brdo je topografska ploha. Projekcija je kvadrata uvijek paralelogram.

Nivo-linija je prividni presjek planuma ceste s plohom usjeka. U izometriji nacrtati ravninu P 5,3,4.

Fakultet prometnih znanosti

Postoji i druga varijanta. T r r T Definicija 4. We are a non-profit group that run this website to share documents.

Stranocrtnu ravninu prevalimo u tlocrtnu ravninu oko osi 1×3 na jednu ili drugu stranu. With over eljeznoce million views every month, we are touching the lives of people in the remotest corners predsvanja the country. Prodor dvaju valjaka Uputa 1. Po istom se principu mogu postavljati nove stranocrtne ravnine projekcija. Paralelne ravnine imaju paralelne tragove. With Unacademy, India’s largest online learning platform, we are changing that.

Takva se vrsta prodora zove nepotpun prodor ili zador.

Taj je pravac izvodnica plohe, a poligon ravnalica. Ako su projekcije pravaca paralelne, pravci ne moraju biti paralelni. Okomitost pravca i ravnine ip.

  GIORGIO FRANCESCHETTI CAMPI ELETTROMAGNETICI PDF

Vrste neraspadnutih prostornih krivulja 4. Algebarske krivulje mogu se klasificirati u odnosu na neka svojstva: Our success stories include thousands of students who have cracked toughest of examinations, improved their ability to speak and write better and increase their knowledge.

Nacrtna Geometrija Predavanja Zagreb

Na plohi postoje dva sistema izvodnica. Glavne su slojnice one s cjelobrojnim kotama. Presjeci tako postavljena hipara ravninama okomitim na 1 jesu parabole. Mock Test Series-Solved Paper. Pri tome vrijedi S A B Definicija 1.

Osi su obaju valjaka paralelne s 1, pa se postavlja pramen ravnina paralelnih s 1.